ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทศพล มั่งมีศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายสันติ อุตโรกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

พัฒนสิทธิ์ โสภารัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพรวดี แพงดาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4