ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรวดี แพงดาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

Mr. Cris Bryan M. Sansano

Miss Erlyn B. Palafox

นางสาววิชชุดา สายเสมา

Miss Joann May B. Sacay