ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางชัชฎาพร ศรีประเทศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางธนพรรณ คำสอนทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางนวพร บุตตะแสน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวบัณฑิตตา นันทะศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวช่อผกา ทองคำ
ครูผู้ช่วย