ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา
ประกาศ 
ด้วยโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน
ในระดับชั้นอนุบา
ลปีที่ ๒ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
- ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ เด็กที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๘
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ถึง ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องธุรการ (อาคารเสนาะ) โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ


 
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,14:30   อ่าน 1032 ครั้ง