ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ รรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และประถมศึกษาปีที่ 1
ประกาศ 
ด้วยโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ เด็กที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๗
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เด็กที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๕
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องธุรการ (อาคารเสนาะ) โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
 
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 867 ครั้ง