ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
[ปีการศึกษา2562]รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ 13
[ปีการศึกษา2562]รายงานผลการดำเนินงาน โครงการห้องเรียนพ่อแม่ ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 8
[ปีการศึกษา2562]รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชุมผู้ปกครอง 12
[ปีการศึกษา2562]รายงานผลการดำเนินงาน โครงการวันวิสาขบูชา 14
[ปีการศึกษา2562]รายงานผลการดำเนินงาน โครงการวันไหว้ครู 10
[ปีการศึกษา2562]รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมบรูณาการชนสามเผ่า 13
[ปีการศึกษา2561]รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันระงับอัคคีภัย 9
[ปีการศึกษา2562]รายงานผลการดำเนินงาน โครงการกีฬาภายในสายสัมพันธ์ชุมชน เพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 9
[ปีการศึกษา2561]รายงานผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก เพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 26
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ฉบับปรับปรุง 2561 (3) Word Document ขนาดไฟล์ 44.03 KB 199
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ฉบับปรับปรุง 2561 (2) Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 1132
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ฉบับปรับปรุง 2561 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 255.05 KB 193
กิจกรรมโรงเรียน
บทความทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.73 KB 213
ผลงานครู
ptt จุดอ่อนผลงานทางวิชาการครู 221