ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
 
                                                                             Logo โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ