ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
หมู่ที่ 8 ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ บ้านศรีสง่าเมือง   ตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230
เบอร์โทรศัพท์ (042) 219220
Email : anubansrithat2015@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :